Aktualności

Walne Zgromadzenie OSP Skomlin

18-01-2015 13:52:22

W sobotę 17 stycznia o godzinie 18.15 rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomlinie. Jako  pierwszy głos zabrał Prezes naszej jednostki dh. Janusz Zaremba. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności jednostaki za 2014rok. Następne sprawozdanie z działalności za rok 2014 przedstawił Naczelnik OSP Skomlin dh. Dariusz Wiśniewski. Skarbnik dh. Jarosław Żółtaszek przedstawił sprawozdanie finnansowe jednostki. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił dh. Sławomir Jeż. Po wszystkich sprawozdaniach następnym punktem była dyskusja. W dyskusji głos zabrali: Wójt Gminy Skomlin pan Grzegorz Maras, kapelmistrz orkiestry dh. Dariusz Ciura, następnym mówcą był pan Jerzy Matys, oraz Komendant Gminny dh. Mieczysław Kalemba i Prezes OSP Skomlin dh. Janusz Zaremba. Po dyskusji dh. Jarosław Żóltaszek przedstawił plan finansowy i plan działalności jednostki na 2015 rok. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh. Sławomir Jeż złożył formalny wniosek o to aby Zarząd bardziej radykalnie zajął się usunięcięm z szeregów OSP Skomlin Strażaków którzy nie działają zgodnie ze statutem naszej Jednostki. Następnie odbyły się głosowania nad wniskami i uchwałami Walnego zgromadzenia. W trakcie zebrania nasza orkiestra umilała czas grając marsze i inne utwory muzyczne. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zebrania zjedli wspólną kolację.

 

 

ZAPRASZAM DO GALERII ZDJĘĆ !

 

 

Foto: Jadwiga Kowalek

Tekst i opracowanie: Sławomir Jeż

 

 

Oświadczam, że wszystkie zdjęcia wykorzystane w tym artykule są mojego autorstwa i są moją prywatną własnością. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez mojej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz.U.1994.nr.24.poz.83. sprost: Dz.U.1994.nr.43.poz.170

 

 

 

<< powrót do strony głównej